Projekty unijne


W latach 2012 – 2015 FFMW zrealizowała trzy projekty inwestycyjne dotowane z funduszy europejskich. Inwestycje były realizowane w ramach działań: „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” oraz „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”. Celem projektów było wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy asortymentowej w postaci rożków lodowych w waflach o obniżonej nasiąkliwości oraz wdrożenie do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa nowych produktów w postaci rolad lodowych o podwyższonej odporności na szok termiczny, a także lodów na patyku o nowych właściwościach organoleptycznych.

Całkowita wartość przedmiotowych inwestycji przekroczyła 100 mln zł, z czego firma otrzymała 50% dofinansowania z Funduszy Unijnych. Z racji prowadzonych projektów badawczych liczymy na kolejne, równie ciekawe projekty innowacyjne w kolejnych latach.