Dowiedz się więcej o procesie rekrutacji

Procesy rekrutacji dostosowywane są do potrzeb i wymogów danego stanowiska pracy.

 

Etapy procesu rekrutacyjnego w firmie FFMW:

 Etap 1

Aplikacja na wybrane stanowisko pracy.

 

 Etap 2

Selekcja CV - Z nadesłanych aplikacji wybieramy te, które aktualnie najbardziej odpowiadają naszym potrzebom.

 

 Etap 3

Rozmowa kwalifikacyjna.

W trakcie spotkań i zadań praktycznych, sprawdzamy kwalifikacje, umiejętności oraz cechy osobowe kandydata. Konieczne jest też spotkanie z potencjalnym przełożonym.

 

 Etap 4

Sprawdzenie referencji.

To ostatni etap rekrutacji, którego celem jest uzyskanie informacji od byłych pracodawców kandydata. W trakcie rozmowy telefonicznej pozyskujemy cenne informacje, dotyczące m.in. funkcjonowania pracownika w organizacji, jego słabych i mocnych stron.

 

 Etap 5

Informacja zwrotna po spotkaniu - poinformujemy Cię telefonicznie  o wynikach rozmowy.

Na podstawie zgromadzonych informacji podejmujemy decyzję. Wybrany kandydat otrzymuje od nas propozycję pracy.

 

 Etap 6

Zatrudnienie kandydata.

Po ustaleniu z kandydatem warunków zatrudnienia planujemy wdrożenie nowego pracownika, aby mógł skutecznie zaadoptować się w organizacji.